دوربین های اسپید دام و مزایای استفاده از آن:

همانطور که از اسم دوربین های اسپید دام مشخص هست به دوربین های چرخشی یا همان 360 درجه معروف میباشند و به منظور مدیریت و زوم کردن بر اشیاء و یا شخص مورد نظر به جهت اینکه واضح تر باشند و بتوان آن رویداد در حال وقوع را بهتر شناسایی ویا مورد بررسی قرار داد.

درحال حاضر و با پیشرفت تکنولوژی در جهت آینده، دوربین های اسپیددام به دوربین های اسپیددام هوشمند تبدیل شده اند که بیشترین مصارف امروزی در صنعت ترافیک و امور امنیتی جاده ها و پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی میباشد که با این امر امنیت بیشتر و تخلفات کمتر و نظم و مدیریت در این رونده خیلی سخت باعث ایجاد مدیریت بهتر و راهکارهای جدید در امره بهینه سازی ترافیک جاده ای و شهری شده است.

دوربین های اسپیددام در انواع دوربین های مداربسته، حرف اول را بعنوان تکنولوژی برتر در دوربین های مداربسته و مدیریت در صنعت به جهت بهره بری بیشتر حتی در صنعت پتروشیمی بعنوان بازدارنده خطا در محیط کارگاهی و اینکه بتوان بعداز وقوع رویداد، مشکل را مورد بررسی قرار داد و بهتر بتوان مشکل را از نظره فنی حل کرد را ایفا میکنند.

امروزه در جاده های بیرون شهری دوربین های اسپیددام بعنوان بهترین تکنولوژی در نوع دوربین مداربسته برای ثبت تخلف، و در محیط شهری بعنوان مدیریت شهری در امره ترافیک و پیدا کردن چاره و راه حلی به جهت کم کردن ترافیک و صرفه جویی در وقت شهروندان میباشد.